Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2017

illusio
4363 77cd 500
Autumnal view in Bieszczady mountains, Poland. Paula Jeziorska  https://shutr.bz/2yOdM2f
Reposted fromlouve louve viaintotheforest intotheforest
illusio
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viamauak mauak
illusio
0937 29d4 500
Sad jabłkowy w Irlandii po przejściu huraganu Ofelia. (fot. Tony Egan)
Reposted fromkudlaty kudlaty viatoskafkee toskafkee
5864 24a3 500

lvndscpe:

Skógafoss, Iceland | by Ruslan Valeev

Reposted fromAmericanlover Americanlover viatoskafkee toskafkee

October 24 2017

illusio
- Pamiętasz, co odkrył Kubuś Puchatek? - powiedział Dmuchawiec, gładząc Kreskę
po ostrzyżonej głowie. - Jedzenie miodu jest bardzo miłe. Ale jest taka chwila, tuż przed rozpoczęciem jedzenia, kiedy jest jeszcze milej, niż w chwili, gdy się już je.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viaoutofmyhead outofmyhead
illusio
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaoutofmyhead outofmyhead
illusio
9575 cbf9 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viarudosci rudosci

October 23 2017

illusio
3033 d5b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn
illusio
6393 a3df 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialove-autumn love-autumn

October 14 2017

illusio

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viamhsa mhsa
illusio
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa
illusio

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa

September 24 2017

illusio
3797 bcb9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianawrocka nawrocka

September 23 2017

illusio
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaOkruszek Okruszek
illusio
6258 0b53
common knowledge
Reposted fromnazarena nazarena viaOkruszek Okruszek

September 17 2017

3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
illusio

September 14 2017

illusio
9190 0f5d 500
Włóczykij i paszczak
Reposted fromUbik Ubik viaOkruszek Okruszek

July 04 2017

illusio

July 02 2017

illusio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl