Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

illusio
8636 ee53
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viascorpix scorpix
illusio
8174 e6d5
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
illusio
9991 a47d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakyte kyte

February 27 2017

illusio
... że trzeba się najpierw nauczyć upadać, a potem chodzić; że zawsze istnieje stopień niższy od najniższego i wyższy od najwyższego; że lepiej poruszać świat, niż pozwalać, żeby on poruszał Tobą; że można być olbrzymem z duszą karła i odwrotnie...
— Albert Espinosa
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

February 26 2017

illusio
Reposted fromnaelienn naelienn viainspirations inspirations
illusio
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
illusio
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainspirations inspirations
illusio
illusio
1491 f9cb 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaOkruszek Okruszek
illusio
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viainspirations inspirations
illusio
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkruszek Okruszek

February 18 2017

illusio
2494 2550 500

July 06 2015

illusio
8137 35d4
Reposted frombjureczko bjureczko
illusio
6533 5fe0 500
Reposted fromparkaboy parkaboy via404error 404error

June 30 2015

illusio

June 24 2015

illusio
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
illusio
illusio

June 23 2015

illusio
3043 780a
illusio
- To się nazywa obłęd.
- Wszystko się jakoś nazywa, wybierz sobie.
— Cortázar, 'Gra w klasy'
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl