Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

illusio
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacziczi cziczi

May 28 2018

illusio
Reposted frompomoor pomoor viaOkruszek Okruszek

May 02 2018

illusio

April 16 2018

illusio

April 14 2018

illusio
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viarudosci rudosci

April 05 2018

illusio
2096 4efc
Reposted fromsavatage savatage viaslowianecznik slowianecznik
illusio
Reposted fromshakeme shakeme viaciasteczkowa ciasteczkowa

March 29 2018

illusio
8159 d21e
Reposted frompsychedlix psychedlix viamauak mauak
illusio
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viamauak mauak
illusio
2822 0590
Reposted fromGIFer GIFer viaMountainGirl MountainGirl
illusio
6415 45b9
Reposted fromskrzacik skrzacik viaMountainGirl MountainGirl
illusio
illusio
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viadiedrunk diedrunk
illusio
Wejdź na pierwszy stopień. Nie musisz widzieć całych schodów. Po prostu zrób pierwszy krok”
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid viaMerrry98 Merrry98
illusio
illusio
2618 3c62
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

March 28 2018

illusio

March 17 2018

illusio
Królewski Sąd Miejski, Wrocław 1870
Reposted fromczinok czinok viaOkruszek Okruszek

March 11 2018

illusio
8473 3db3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaOkruszek Okruszek
illusio

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viajustfeel justfeel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl