Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

illusio

July 02 2017

illusio

June 16 2017

illusio
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapulchritudo2 pulchritudo2
illusio
illusio

June 12 2017

illusio

June 07 2017

illusio
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustfeel justfeel

June 06 2017

illusio

May 31 2017

illusio
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaOkruszek Okruszek
illusio
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaOkruszek Okruszek
illusio
illusio
illusio
Chcesz, żeby wszystko poszło w diabły. To trochę tak jak wtedy, gdy domek z kart jest prawie gotowy i napięcie staje się tak wielkie, że go nie wytrzymujesz, więc zamiast sprawdzić, czy się uda go skończyć, po prostu go burzysz. Chcesz mieć klęskę już za sobą. I wydaje mi się, że to samo robisz teraz. Pragniesz zawieść jak najszybciej, ponieważ jesteś przekonany, że to i tak się wydarzy. Nie masz siły na długie zadręczanie się. 
— Jo Nesbø/policja (w końcu przeczytałam coś o sobie)
Reposted fromsfeter sfeter viajustfeel justfeel

April 22 2017

illusio
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus viarudosci rudosci
illusio
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viarudosci rudosci

March 26 2017

1078 3f1d
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viarudosci rudosci

March 21 2017

illusio
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
illusio
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse
illusio
7218 6ee5
Reposted fromiamstrong iamstrong vialittlemouse littlemouse

March 12 2017

illusio
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie.
— E L James
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl