Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

illusio
6088 a6ae
Reposted fromdembus dembus viarudosci rudosci
illusio
4239 47bd 500
Reposted fromnervure nervure viarudosci rudosci

March 26 2017

1078 3f1d
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viarudosci rudosci

March 21 2017

illusio
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
illusio
4938 0966
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlemouse littlemouse
illusio
7218 6ee5
Reposted fromiamstrong iamstrong vialittlemouse littlemouse

March 12 2017

illusio
Pamiętaj, najwięcej strachu kryje się w głowie.
— E L James
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viarudosci rudosci
illusio
3078 8fc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaveronca veronca

March 11 2017

illusio
Można być wszystkim, byle nie tchórzem, nie blagierem, nie emocjonalnym draniem albo kurwą.
— Truman Capote, "Śniadanie u Tiffany'ego"
Reposted fromcudoku cudoku viaOkruszek Okruszek

March 05 2017

illusio
8636 ee53
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viascorpix scorpix
illusio
8174 e6d5
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix
illusio
9991 a47d
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakyte kyte

February 27 2017

illusio
... że trzeba się najpierw nauczyć upadać, a potem chodzić; że zawsze istnieje stopień niższy od najniższego i wyższy od najwyższego; że lepiej poruszać świat, niż pozwalać, żeby on poruszał Tobą; że można być olbrzymem z duszą karła i odwrotnie...
— Albert Espinosa
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty

February 26 2017

illusio
Reposted fromnaelienn naelienn viainspirations inspirations
illusio
4619 c0e8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainspirations inspirations
illusio
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viainspirations inspirations
illusio
illusio
1491 f9cb 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaOkruszek Okruszek
illusio
Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viainspirations inspirations
illusio
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOkruszek Okruszek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl