Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

illusio

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viamhsa mhsa
illusio
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa
illusio

Nie było sposobu wytłumaczyć ci, że w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziesz, że na pewne rzeczy jest za późno, na inne za wcześnie; będąc w samym środku radości i odprężenia, byłaś równocześnie o włos od rozpaczy, twoje zawiedzione serce tonęło we mgle (…). Ale jak ślicznie wyglądałaś w oknie, z szarością nieba odbijającą się na policzkach, z książką w ręku, z ustami zawsze nieco łapczywie uchylonymi i wzrokiem pełnym wątpliwości. Było w tobie tyle straconego czasu, byłaś tak bardzo kształtem czegoś, czym byłabyś mogła być w innym układzie, że obejmowanie cię i posiadanie stawało się czymś zbyt tkliwym, zbyt graniczącym z dobroczynnością.

— Julio Cortázar "Gra w klasy"
Reposted frommhsa mhsa

September 24 2017

illusio
3797 bcb9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianawrocka nawrocka

September 23 2017

illusio
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaOkruszek Okruszek
illusio
6258 0b53
common knowledge
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaOkruszek Okruszek

September 17 2017

3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
illusio

September 14 2017

illusio
9190 0f5d 500
Włóczykij i paszczak
Reposted fromUbik Ubik viaOkruszek Okruszek

July 04 2017

illusio

July 02 2017

illusio

June 16 2017

illusio
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapulchritudo2 pulchritudo2
illusio
illusio

June 12 2017

illusio

June 07 2017

illusio
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajustfeel justfeel

June 06 2017

illusio

May 31 2017

illusio
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaOkruszek Okruszek
illusio
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaOkruszek Okruszek
illusio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl